La concursul de muzică populară organizat din 1999sunt invitaţi participanţi din satele situate pe valea Homorodului Mic. (Sânpaul, Satu Nou, Ocland, Crăciunel, Mereşti, Lueta, Vlăhiţa, Căpâlniţa )

Înscrierea se realizează pe baza regulamentului si a formularului de participare expediate anterior.

Din fiecare localitate sunt aşteptați câte şase protagonişti (din trei generaţii: copii, adulţi, vârstnici) și lăutari.

Membrii juriului sunt specialişti in domeniul muzicii populare si etnografi.

 

Cântecele interpretate sunt înregistrate, apoi se realizează un material audio-video.

Concursul se incheie cu cântece interpretate în grup, evaluarea juriului și discuţii.

Cântecele cele mai frumos interpretate sunt incluse in volumele ciclului: "Törpe Daloskönyv"

Invitaţii beneficiază de cazare si masă.

Cheltuielile de cazare, masă si organizare sunt suportate de către Fundaţie.

Programul concursului: prezentarea participanților, tragere la sorți pentru intrare în concurs, concursul propriu-zis, premierea, evaluarea concurenților, discuții, petrecere cu lăutari.

 

Regulamentul:

1. Se pot prezenta câte 2 interpreţi din cele 3 secţiuni de vârstă (copii 8-16 ani, tineri 16-40 ani, bătrâni 40-100 ani). Numărul participanţilor se poate modifica în funcţie de posibilitățile specifice localității invitate. Ordinea intrării în concurs este definitivată în urma tragerii la sorţi.

2. Concurenţii întocmesc foaia de prezentare. Din cântecele enumerate aici se selecteazăunul de către concurent, unul de către juriu, iar recitalul se încheie cu cântecul obligatoriu.

3. Pe foaia de prezentare sunt desemnate 10 cântece la copii, 6 cântece la tineri şi 5 la bătrâni.

4. Cântecele obligatorii sunt comunicate în prealabil, dintre acestea se selectează câte unul.

5. Participanţii din aceeaşi localitate intră pe scenă deodată, iar ordinea prezentării este stabilit de către liderul grupului.

6. Fişele de prezentare sunt trimise pe adresa Căminul Cultural Gábor Áron Vlăhiţa – str, Republicii 24 - 535 800

7. Concurenţii pot avea acompaniament, prezentarea poate să fie diversificată şi cu dansuri populare, timp maxim pe scenă 15 minute.

 

Premierea: Juriul acordă premii pe secţiuni de vârstă. La luarea deciziilor se va lua în considerare originalitatea cântecelor, vestimentaţia şi modul de prezentare.

Concursul va fi înregistrat iar după premiere fiecare grup participant va primi o copie.

Materialul audio, înregistrat la concursul de muzică populară regională va fi folosit drept anexă pentru cărţile de cântece "Törpe Daloskönyv".