În general:

Privind diversitatea activităţii fundaţiei, membrii Fundaţiei Filarmonica de Copii - dezbaterile şi consfătuirile sunt la ordinea zilei. Şedinţele oficiale a fundaţiei se ţin de două ori pe an. În aceste şedinţe se analizează activitatea semestrială, se face analiza financiară a anului în curs precum şi planificarea activităţilor pentru semestrul următor.

Şedinţa este condusă de preşedintele fundaţiei Haáz Sándor al cărui referat este completat de raportul responsabilului cu proiecte, Szabó Enikő; mai sunt prezentate probleme legate de activitatea turistică de care răspunde Lőrincz Jolán, şi raportul financiar făcut de contabila fundaţiei, Hatos Noémi.

 

Activitatea fundaţiei se reflectată în procesele verbale a acestor şedinţe semestriale.

Fundaţia are ca obiective menţinerea tradiţiilor şi popularizarea culturii secuieşti în ţară şi peste hotare - Sprijinirea colaborărilor culturale, pedagogice - Sprijinirea şi finanţarea formării talentelor (prin burse, tabere, perfecţionări, etc)

 

Activitatea în scopul îndeplinirii obiectivelor

 

- Sprijină şi coordonează corul şi orchestra simfonică amatoare formată din 140 de copii , numită "Filarmonica de copii"

- Asigură reparaţia şi reîmprospătarea stocului de instrumente muzicale.

- Asigură funcţionarea motelului "Múzeum Szálló". (Motelul "Muzeu")

- Organizează şi promovează agroturismul în zonă.

- Organizează anual Zilele muzicii clasice şi a Filarmonicii de Copii, concursul de muzică populară regională, tabăra meşteşugărească de pictura mobilierului, tabăra de dans popular şi formare a primaşilor la taraf.

- Redactează şi publică gazeta filarmonicii "Szentegyházi Hírlap". (Curierul de Vlăhiţa"), actualmente îngrijirea şi îmbogăţirea website-ului fundaţiei www.fili.ro

- Publică cărticele cu cântece "Törpe Daloskönyv " (Cărticica de cântece "Pitic") şi editarea manualelor de vioară (până acuma vol. I-V)

- Coorganizează programele culturale din oraş şi din zonă.

- Menţine relaţiile cu localităţile şi şcolile înfrăţite.

- Întreţine, susţine şi dezvoltă cercurile Clubului Copiilor şi Şcolarilor şi a Căminului cultural.

- Întreţine parcul de maşini proprii precum şi cabinetul stomatologic propriu.

Rolul in viaţa culturală a localităţii

Susţine viaţa culturală a localităţii pe mai multe planuri :

- Finanţează spectacolele locale

- Asigură cazare si masă la preţuri minime pentru ansambluri artistice invitate

- Face popularitate spectacolelor locale pentru care asigură şi organizează publicul

- Imprumută gratuit aparatură de amplificare şi de lumini

- Oferă consultanţă de programe şi de organizare

- Din mai 2007 asigură funcţionarea casei comunitare proprii FILIHAZ

Casa populară

În clădirea cea mai impozantă a localităţii Casa populară - actualmente Căminul Cultural Gábor Áron - se află sediul fundaţiei. Tot aici îşi are sediul Clubul Elevilor, Motelul Muzeu, sala de repetiţii a Filarmonicii de Copii, Biblioteca Orăşenească precum şi Clubul de Internet. Întreţinerea şi modernizarea clădirii este problema principală a fundaţiei. În acest scop se fac lucrări de reînnoire anual.

Clubul Elevilor

Din 1975, în etajul Căminului Cultural îşi desfăşoară activitatea casa pionierilor de pe vremuri - actualul Club al elevilor şi şcolarilor cu şase cercuri de specialitate.

Fundaţia are rol de susţinere pentru funcţionarea acestor cercuri :

- Cercul de muzică : împrumută, întreţine şi repară instrumentele

- Cercul de gospodine : asigură dotarea bucătăriei şi materialele aferente

- Cercul de ţesut : asigură materialul necesar pentru ţesutul preşurilor

- Cercul de informatică : formarea clubului şi asigurarea funcţionării lui

- Cercul de foto şi turism : organizează tabere şi programe turistice

Fundaţia are în întreţinere sistemul de încălzire, de apă şi canalizare precum şi renovarea clădirii.

 

 

Autoevaluare

Dirijorul Haáz Sándor profesor de muzică

 

Mă numesc Haáz Sándor , începând din anul 1978. am ajuns din Tg-Mureş la Şcoala Generală de I-VIII clase „Mártonffi János”din Vlăhiţa, fiind numit ca profesor titular de specialitate muzică.

 

Din 1982, ca şi completare de catedră, conduc cercurile de muzică ale Casei Elevilor din localitate.

 

În şcoală am înfiinţat o orchestră de coarde şi fanfară de copii, împreună cu corul meu de şcolari, în 1982 am înfiinţat ansamblul Filarmonica de Copii, care funcţionează până în prezent. O constituie un cor cu o sută de membri şi o orchestră de patruzeci de tineri, şi a susţinut mai bine de 1.000 de concerte pe diferite scene din Transilvania şi în străinătate (cel mai mult, în Ungaria).

 

La Vlăhiţa nu există şcoală de muzică, pe membrii secţiei de instrumentişti coarde şi de fanfară îi învăţ mânuirea instrumentelor muzicale la cercurile de muzică ale Casei Elevilor. În anul 1991., am înfiinţat Fundaţia Filarmonica de Copii, care asigură fondul juridic şi material al administrării, susţinerii, deplasărilor Filarmonicii de Copii. Totodată administrez şi conduc Fanfara oraşului.

 

Recent, în septembrie 2015. într-un articol publicat în revista culturală Művelődés, a fost detaliată activitatea mea de profesor de muzică şi de conducere a ansamblelor muzicale.

 

Spre finalul carierei mele de profesor de muzică, de aproape 38 de ani, m-am decis să mă prezint la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit, pe care, în conformitate cu criteriile publicate de câtre Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita, le susţin cu următoarele:

 

1.a

Îmi ţin orele exigent şi cu regularitate, lucrez permanent cu copiii şi în afara orelor mele de specialitate, de aceea au cu toţii rezultate maxime la muzică, nimeni nu primeşte calificativ insuficient, note slabe.

Menţin o legătură permanentă cu şcolile de muzică din judeţ, pe elevii mei cu rezultate deosebite îi orientez spre aceste instituţii de învăţământ. Succesul cel mai prominent al ultimilor ani este rezultatul elevei Dániel Kinga, care în prezent este eleva Liceului de Artă Nagy István din Miercurea-Ciuc, participând cu regularitate la evenimentele noastre de acasă (Concursul de cântece populare din zona Homoroadelor, Concursul Ţârâita, Zilele Filarmonicii).

 

1.b

La orele mele de muzică folosesc, cu regularitate, tehnică sonoră pentru audiţii muzicale, pe lângă numărul mare de Cd-uri şi cărţi de specialitate, am pregătit prezentări despre biografia unor compozitori, despre epoci muzicale, prezentări de instrumente muzicale, utilizând materiale descărcate de pe internet.

Menţin un site exigent cu denumirea www.fili.ro, pe link-ul intitulat Filidaltár (Colecţia cântecelor Filarmonicii) le comunic copiiilor în primul rând şirul cântecelor de copii ai altor popoare, pe care oricine le poate învăţa online, de pe website. Pe acestea le ascultăm, şi la orele mele de muzică, chiar şi ca teme de acasă .

La lecţiile programei clasei a VII-a, de analiză a cântecelor populare şi tipurile de cântece populare, ca şi completare, din colecţia fonetică a Muzeului Etnografic Maghiar ascultăm şi analizăm, în primul rând, cântecele populare locale, din Vlăhiţa. Pe acestea le facem uşor accesibile pentru toţi pe website-ul nostru.

 

1.c

Eleva Liceului de Artă Nagy István din Miercurea-Ciuc, Dániel Kinga revine săptămânal la repetiţiile corului din Vlăhiţa, în calitatea ei de solistă de muzică populară, este o membră activă a comunităţii noastre. În martie a anului 2011 am pregătit-o, cu un buchet de cântece populare a participat la concursul naţional de cântece populare denumit Hajnal Akar Lenni, la Satu Mare. Preşedintele juriului, etnomuzicologul Birinyi József i-a conferit Gradul de Aur şi premiul Kóta, ei şi profesorului ei pregătitor, lui Haáz Sándor, pentru rezultatele remarcabile.

 

1.d

Pe parcursul carierei mele de profesor de muzică, cu regularitate m-am prezentat cu elevii mei la diferite întreceri de cântece populare (Finala de prin Secuime, concursuri de cântec popular din Mugeni, Dealu, Lupeni, Miercurea-Ciuc, Sfântu-Gheorghe). Cu copiii premiaţi la aceste întreceri, am participat la Concursul Naţional Steluţa (Őszirózsa) la Dumbrăviţa (TM), organizat de Ministerul Educaţiei. Aici elevii pregătiţi de mine au obţinut locul I., respectiv menţiune.

 

1.e

Adeseori particip, ca membru în juriu, la concursuri de cântece populare. Experienţele mele cele mai remarcabile sunt prezenţele la finalele din Ţinutul Secuiesc (Miercurea-Ciuc, Sfântu-Gheorghe), în afară de acestea, începând din 2012 am fost invitat şi în juriul Concursului Naţional Steluţa (Őszirózsa).

 

1.f

Activităţile mele extraşcolare le organizez cu regularitate anuală, în aceasta am un sprijin consistent din partea colegilor mei pedagogi. Şi în acest an şcolar sunt membru al comisiei de profesori care coordonează activitatea extracurriculară, consider importantă punerea în concordanţă a ordinii şi datelor acestor activităţi, împreună cu colectivul profesoral şi cu celelalte activităţi şcolare ale elevilor. Prin implicarea şcolii în care predau, organizez mai multe evenimente, dintre care aş evidenţia acelea trei, de semnificaţie deosebită, care vizează în cea mai mare măsură Şcoala Gimnazială Mártonffi.

Zilele Muzicale ale Filarmonicii din Vlăhiţa - de 25 de ani, cu regularitate anuală, la primul sfârşit de săptămână din luna mai, organizez un festival de muzică pentru tineret, la care participă, în afara unor formaţii artistice din ţară, şi grupuri de peste hotare. La Festivalul Zilelor Filarmonicii, se prezintă în faţa publicului aproximativ 200-300 de tineri, o varietate de specii muzicale, diverse activităţi comune de timp liber fac memorabile aceste întâlniri. În anii 2002. şi 2008, Zilele Muzicale ale Filarmonicii au fost cuprinse şi în Calendarul Naţional

Cântece populare din zona Homorodului - este cel mai prestigios concurs de cântece populare din judeţ, începând din 1998 este forul comunităţilor acelora din satele zonei Homorodului Mic care cultivă cântecul popular şi care mobilizează nu numai generaţia tânără, dar şi pe cei vârstnici. Invitaţii noştri permanenţi sunt şi cântăreţii ceangăi din Moldova.

Ţârâita - cu acest titlu, organizez întâlnire-concurs de cântec, de interpretare poezie şi basme pentru elevi talentaţi din Nyíregyháza (Ungaria) şi Vlăhiţa, de mai bine de zece ani. Este un eveniment de toamnă, în mod explicit pentru elevii celor două localităţi.

Aceste evenimente, concursuri, întâlniri se desfăşoară, în mare parte, în sala mare a Casei de Cultură, de aceea, pentru mine este importantă colaborarea sistematică cu directorul acestei instituţii culturale. Pentru activitatea mea, Romániai Magyar Dalosszövetség (Alianţa Maghiară din România a Cântecului) mi-a acordat o diplomă de merit, respectiv, în 2013, pentru cultivarea culturii maghiare transfrontaliere, în Ungaria am primit cupa şi diploma „Cavalerul Culturii Maghiare”.

 

1.g

Dezvoltarea talentelor la Vlăhiţa se realizează la cercurile de specialitate de după amiază ale Casei Elevilor. La orele mele de muzică de după amiază, am prilejul nu numai să-i descopăr pe elevii mei, dar să-i şi stimulez la o performanţă maximă. Astfel am reuşit în 2012 să realizăm rezultate naţionale la concursuri prestigioase, care figurează în Calendarul activităţilor Educaţiei Naţionale.

 

1.h

De două ori anual - vara şi iarna - organizez turnee de concerte pentru cei 140 de membri ai Filarmonicii de Copii. Cu această ocazie, administrez apariţiile pe scenă, traseul, programul prezentat al turneelor, respectiv organizarea cazării şi mesei elevilor vlăhiţeni transportaţi cu trei autobuze. În prealabil, vizitez personal toate locaţiile, evaluez posibilităţile vizitării atracţiilor istorice şi geografice, prin relaţiile mele, organizez activităţi de timp liber pentru copiii. Fondul material pentru acestea le asigur prin scrierea de proiecte, prin atragerea unor donatori, sponsori. Programul fiecărui turneu de-al nostru este, de fiecare dată, avizat şi aprobat de Inspectoratul Şcolar Judeţean

Turneele din străinătate ale Filarmonicii de Copii nu au rămas fără ecou, numeroase publicaţii din Ungaria şi din Vest scriu cu apreciere despre copiii din Vlăhiţa. În anul 2011, preşedintele Republicii Ungare îi conferă profesorului de muzică din Şcoala Gimnazială Mártonffi Crucea Ordinului de Merit în grad de Ofiţer, din partea Ligii Pro Europa, în 2012, la Kecskemét, m-a distins Smaranda Enache cu premiul Pentru Viitorul Copiilor Europei. Filarmonica de Copii a fost distinsă şi în ţară, în anul 2012 şi 2014 cu premiul Joannes Kájoni, iar în 2015. am primit premiul Németh Géza la Miercurea-Ciuc.

În timpul vacanţei de Paşte şi în săptămâna dinaintea începerii anului şcolar, de două ori anual, organizez tabere de îndeletnicire pentru copiii şi pentru părinţi: Tabăra de pictat mobilier ţărănesc şi Tabăra pentru primi-violonişti ai tarafului şi de dans popular. La ambele lucrez cu aproximativ 60-70 de participanţi, implicându-mi şi colegii mei profesori. Taberele acestea durează o săptămână, ambele funcţionează cu o vechime de mai bine de 10 ani. În calitate de instructori, conducători artistici, invit oamenii de specialitate cei mai dedicaţi ai Ardealului, scopul meu este cultivarea, perpetuarea tradiţiilor populare din Secuime. Şi de data aceasta, fondul material îl asigur prin proiecte, rezolvând gestionarea banilor prin Fundaţie.

Atât despre turneele de concerte, cât şi despre taberele mai sus amintite, dau de ştire cu regularitate pe site-ul nostru, pe pagina www.fili.ro, căruia, de şase ani, i-am arondat şi un site din Ungaria, cu denumirea www.fili.hu.

În iunie 2013, Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita a apreciat activitatea mea depusă în interesul colectivităţii, cu Diploma de Merit Pro Educatione, iar preşedinţia naţională a Alianţei Pedagogilor Maghiari din România mi-a conferit o medalie de merit, în semn de recunoaştere a activităţii mele instructiv-educative.

 

2.a

Lucrarea mea metodică pentru obţinerea gradului didactic I., pe care am susţinut-o în noiembrie a anului 2010, o consider activitate ştiinţifică: Rolul Filarmonicii de Copii din Vlăhiţa în educarea muzicală permanentă a tinerilor. Dincolo de descripţiile de prezentare şi teoretice, aş evidenţia acea parte a lucrării, în care scriu despre metodele mele specifice, dezvoltate în educaţia muzicală, respectiv, acel sondaj în rândul populaţiei, prin care abordez efectele de lungă durată ale mişcării mele muzicale existente de 30 de ani. Pentru popularizarea mai largă a lucrării mele, pe aceasta am publicat-o pe site-ul de limba română a website-ului nostru, www.fili.ro.

 

2.b

În vederea dezvoltării culturii muzicale, de cântec şi a tezaurului de cântece populare, am pornit editarea unei serii de Cărticica pentru pitici (Törpe Daloskönyv), ale cărei caiete cu numărul VII. şi VIII. au apărut în ultimii trei ani. Aceste culegeri conţin cântece de copii legate de anotimpuri, au subtitlul „Cartea cu note muzicale ale copiilor mici”, conţin, în primul rând, repertoriul de cântece al educatoarelor şi al învăţătoarelor. Cele două cărţi conţin în total 120 de cântece pentru copii, ilustraţiile particulare pot fi colorate. Publicarea acestor cărţi am reuşit să realizez prin intermediul Fundaţiei Filarmonicii de Copii, şi a ieşit de la tipografie, în câte 20-20 de mii de exemplare, cu ajutorul sponsorilor. Marele avantaj îl constituie că pot fi distribuite gratuit. Culegerea a fost controlată de conducătorii cercurilor metodice ale educatoarelor din zona Homorodului Mic şi din Odorheiu-Secuiesc, şi, înainte de apariţie, a fost avizată de câtre inspector şcolar de muzică, Porsche Éva. Cărticica pentru pitici VII. şi VIII. nu este doar un auxiliar în predarea muzicii la şcoală, dar poate fi folosită ca şi caiet de note, cu ocazia predării instrumentelor muzicale (fluier, vioară, clarinet, etc.)

 

2.c

Consider un lucru important să le împărtăşesc şi altora experienţa mea de 38 de ani în predarea muzicii. De aceea, de mai multe ori am invitat profesorii de specialitate muzică din zona Odorheiului-Secuiesc la lecţii deschise în Vlăhiţa. Şi colectivul de profesori de la Liceul de Muzică şi Şcoala de Muzică Kodály Zoltán din Debreţin s-a arătat interesat de metodele mele de predare a muzicii, şi, în cadrul unui program european, de două ori ne-au vizitat cu scopul unui schimb de experienţă. Ca rezultat al acestuia, în toamna anului 2010, mi-au acordat placheta comemorativă Simonffy, respectiv, am fost invitaţi să participăm la Carnavalul Florilor din Debreţin

În 2010, la invitaţia Institutului Catolic Pedagogic de Organizare şi Perfecţionare, am prezentat o prelegere cu titlul Profesorul, respectiv, în 2016 am fost invitat la colocviul specialiştilor din cultură, în calitate de lector.

Particip cu plăcere la întâlnirile, pe tema cântecelor populare, ale copiilor preşcolari şi de şcoală generală. În ultimii ani, în urma întâlnirilor de cântece populare ale copiilor de la Grădiniţa cu program prelungit Eszterlánc din Odorheiu-Secuiesc, am purtat schimburi de experienţă aprofundate cu educatoarele din Odorheiu-Secuiesc şi din zonă.

Pentru acestea, am primit, în 2011 la Cluj, Premiul Mentor al Programului de Dezvoltare a Talentelor.

Naşterea experimentului meu unic, numit Pachetul de partituri - Filarmonica de copii, se leagă tot de ultimii cinci ani. La aniversarea a 30 de ani de la înfiinţarea ansamblului meu de copii, am strâns, am sistematizat, după care, cu ajutorul unui program digital de generare partituri, am rescris în note toate orchestraţiile şi transcrierile mele muzicale pe orchestră şi cor de copii.

Astfel, au ajuns pe computer 167 de piese muzicale, pe acestea le-am grupat în cinci culegeri: Cântece de Crăciun, Cântece revoluţionare, Prelucrări de cântece populare, Clasice favorite şi Cântecele popoarelor. Fiecare pachet conţine toate transcrierile instrumentale ale orchestrei simfonice, respectiv notele cu text pentru cor, astfel este potrivit pentru şcoli de muzică sau orchestre amatoare, pentru cei pasionaţi de a cânta împreună. Aceste publicaţii de-ale mele sunt o experienţă de a satisface nevoile de partituri, în primul rând, pentru orchestre amatoare din Ardeal. Distribuirea, răspândirea acestora o rezolv în formă de donaţie. Pachetele de partituri le depozitez în depozitul de muzică al şcolii Mártonffi, şi le fac publicitate prin facebook şi prin site-urile Filarmonicii. Datorită dimensiunii mari a culegerilor de partituri, în ataşament voi anexa doar foile de sinteză.

 

2.d

În calitate de profesor, sunt membru al Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Mártonffi.

Din anii precedenţi, primesc cu regularitate, din partea Consiliului Judeţean, numiri în calitate de membru în comisii de evaluare şi examinare, cu sarcina controlului profesional al Şcolii Populare de Artă din judeţul Harghita. Particip la şedinţe anuale de evaluare, în sarcina mea intră controlul periodic al activităţii în instituţie.

 

3.a

Activităţile mele extracuriculare mai sus înşiruite le desfăşor în cadrul Fundaţiei Filarmonicii de Copii. Depun cu regularitate, în numele Fundaţiei, diferite proiecte, decontez, în urma utilizării, sumele primite ca sprijin, în şedinţele lunare ale fundaţiei îi înştiinţez pe membrii curatoriului. Membrii curatoriului confirmă acest lucru la punctul 4. al recomandării anexate.

 

4.a

Fundaţia Filarmonica de Copii colaborează strâns cu Şcoala Gimnazială Mártonffi, cu Casa Elevilor Cimbora (Prieten) din localitate, respectiv cu conducerea Casei de Cultură Gábor Áron. În calitatea mea de conducător al Fundaţiei, consider important să le acord sprijin activităţilor muzicale, culturale, de păstrare şi de creare a tradiţiilor celor trei instituţii.

Am reabilitat sala mare a Casei de Cultură Gábor Áron, am dotat-o cu echipamente de sonorizare şi iluminat, am acordat un sprijin consistent şi pentru întreţinerea, reparaţiile clădirii.

În timpul preşedinţiei mele, fundaţia noastră a creat fondul instrumental, partiturile, parcul de maşini al cercului de specialitate muzică al Casei Elevilor, respectiv, efectuează echiparea, întreţinerea sălilor casei.

Am contribuit la dezvoltarea mobilierului Şcolii Mártonffi, respectiv, pentru biblioteca şcolii, colecţionăm cu regularitate, donaţii de cărţi pentru copii.

 

4.b

Pentru mine, piatra de temelie a educaţiei de calitate este trezirea interesului, a curiozităţii copilului, recompensarea rezultatelor lui. Am elaborat şi am realizat o metodă deosebită a sistemului de recompensare în primăvara anului 2012, când în curtea casei colectivităţii fundaţiei noastre, am transformat clădirea uriaşă a gospodăriei într-un parc de aventuri. „Aventura şură” provoacă mare senzaţie în rândul copiilor, ei fac cu plăcere muncă în plus atât la orele de muzică din şcoală, precum şi la orele de după masă, de intrument muzical, doar de dragul de „a face o tură”. Patru puncte roşii la muzică le permite o aventură uriaşă în şura aventurilor, a cărei regulament hazliu l-am ataşat în anexă.

 

Haáz Sándor, profesor de muzică

Vlăhiţa, la 16. martie 2016.

 

AUTOEVALUARE