Titlul cărţii are înţelesul de: Carte de cântece pentru pitici, dar se referă şi la formatul pitic al cărţii.) Această colecţie este foarte practică prin dimensiunile ei, pentru că ocupă loc foarte puţin, fiind partener al proprietarului atât în şcoală, cât şi în drumeţii, excursii.

Aceste cărţi pot fi cumpărate de oricine şi pot fi procurate la biblioteca orăşenească.

 

- Volumul I. conţine cântece populare vechi pentatonice şi cântece paşoptiste.

- Cel de-al doilea număr al colecţiei „Törpedaloskönyv” cuprinde canoane, ce sunt învăţate incluzând în materialul şcolar de educaţie muzicală. Ea cuprinde 40 de canoane, din care 10 sunt canoane populare, iar 30 sunt canoane din repertoriul clasic.

- Volumele III, IV, V şi VI conţin câte 40-40 de cântece populare din regiunea Homorod, selectate din materialul concursului de muzică populară regională

- Volumele VII, VIII sunt destinate îndeosebi copiilor preşcolari, conţinând ân total 120 de cţntece din folclorul copiilor

- Volumele III, IV şi V au ca supliment casete audio, înregistrate la concursul de muzică populară regională. Ilustraţiile cărticelelor cu cântece oferă posibilitatea de a le colora.

Cărticelele şi casetele audio se găsesc la sediul fundaţiei şi în biblioteca şcolară.

Scopul propus de Haáz Sándor a fost, ca să-i înveţe pe copii cât mai multe cântece populare şi să-i educe să intoneze cât mai curat. Filarmonica de copii s-a înfiinţat din simplul motiv, ca copii claselor V.-VIII. Să aibă o pregătire muzicală adecvată. Rezultatul final urma să fie, ca fiecare copil, pe care îl învaţă să cunoască 25 de cântece pentatonice, 40 de canoane, aproximativ 100 de cântece populare şi tot ce este necesar pentru cultura lor muzicală. Astfel, fiecare elev la absolvirea celor opt clase cunoştea în jur de 200 de cântece. Că toate acestea se realizează prin instrument sau cântat în cor, sau faptul, că după absolvire îşi continuă educaţia muzicală, nu are o importanţă.