Házamon rongyos a födél - Elekes András (1939-2020)

Dalostársától búcsúzik a szentegyházasfalvi népdalosok csapata. Elekes András (Baka Bandi) ma költözött túl, 80 éves korára. Életében a falu kovácsa volt, megbízható, alapos, elismert szakember. "Senki olyan patkót nem készít, mint Baka Bandi!" - hírlett a faluban. Négy fia itthon talált megélhetést, unokái a Filharmóniának lelkes, tehetséges tagjai.

Kemény, munkás életét kedvenc nótája is igazolja, hallgassuk meg búcsúzóul.

Isten nyugosztalja, Bandi bátyánk!


Szomorúan tudatom, hogy újabb munkatársunk, bajtársunk hagyott itt bennünket. Szabó Klárika néni, könyvtárosnő, művelődési életünk mozgatórugója távozott február 25-én reggel. Temetése ma, hétfőn délben két órától lesz a szentkeresztbányai római katolikus templomból. "Sötétben tündöklőbb a fény" - mondogatta a sötét nyolcvanas években és fáradhatatlanul világított. Nők köre, Szövőkör, Író-olvasó találkozók... Később a Szentegyházi Hírlap társszerkesztője, örök kultúrás. Emléke él, sokáig fog még világítani Szentegyházán.

Nyugodj békében, Klárika!

 

 

Veszítettünk

 

Szentegyházasfalu gyászol. Csodálatos embert veszített, Portik-Bakai Sándor plébános urat. „A mi papunk!” – szoktuk büszkén mondogatni nemcsak itthon, hanem Erdélyben, határokon túl is. Joggal voltunk büszkék rá, mert a pap bácsi nemcsak pap volt. Nevelő, jó gazda, szigorú és következetes vezér, széteső népét féltő, gondos atya.

 

Építő embernek nevezik Őt 2001-ben a Mocsáry Lajos Díj átvételekor, és nem ok nélkül: ő szedi rendbe a kiégett templomot, a lepusztult plébániát, a szelterszi menedékházat, a nagyfalusi temetőkertet, értékes orgona kerül a templomba. Az Ő nevéhez fűződik a Gellért Alapítvány, a ravatalozó. Látványos építkezések mellett csodálatos lelki építő is. A templom minden alkalommal megtelik, ha a plébános úr prédikál. Gondosan előkészített prédikációi érdekesek, összefogottak, nem unalmasak, tömörek. Lelkigyakorlatos gyalogtúrái, ifjúsági órái mellett fontosnak tartja Szentegyházasfalu életébe bekapcsolódni. A Mártonffi Iskola évnyitói, évzárói, a huszárok megemlékezései, emlékművek, események megáldásáról soha nem hiányzott a pap bácsi. Jelen van az erdőgyűléseken, lakossági találkozókon, baráti társalgókon. Véleményeit, döntéseit vállalja.

 

„Élete egy olyan közösség szolgálatára rendeltetett, mely a történelmi időkben és napjainkban is nehéz viszonyok között kíséreli meg a fennmaradást. Szentegyházasfalu mindig a hadak, sőt a rablók útján feküdt, szép, de mostoha tájon. A megélhetésért itt különösen nehéz küzdelmet kellett folytatni a magas fekvésű, gyenge földeken, a hatalmas erdőkben, a bányák mélyén, vagy a kohók és vasverők tüzénél.”

 

Élete mottója „Éld meg a hitet”, minden cselekedetében kísérte. Harminc évet szolgált nálunk. Ő már teljesen nagyfalusi. A miénk. Volt…

 

 

 

In memoriam Szabó Vilmos

 

A mi Vilmos bácsink. Vilmos TATA. Kőműves volt? Botanikus vagy földrajztanár? Vagy inkább tanító? Ő mindez egyben, csodálatos erdélyi polihisztor.

A Fili számára nemcsak kedves lánya és unokái révén lett legenda, hanem Székelyföld hegyeinek, vizeinek, turistaösvényeinek szeretőjeként, a Filitúrák vezetőjeként. Mélyből jövő derűje, humora mindannyiunk életét bearanyozta.

Azt hittük, a Fili 35 kirándulásait is Ő vezeti majd. Igen, a Csillagösvényen bandukol... élt 74 évet.

 

 

- Fábián Miklós -

(1966-2016 - élt 50 évet.)

Miklós - Miki bácsi - a Fili kedvelt sofőrje volt. A Scorpio cégnél dolgozott, turnéink elengedhetetlen szereplője. Csendes, derűs, jóravaló barátunk a gyermekekkel türelmes, alkalmas ember volt. Élete alkonyán megsűrűsödtek gondjai, a terhet nem bírta viselni, egy héttel ezelőtt udvarhelyi munkahelyén váratlanul összeesett és meghalt. Temetése szülőfalujában, Medeséren volt pár nappal ezelőtt. Fililobogós koszorúnkkal elkéstünk, de lelkünkben örökre megőrizzük Őt. Nyugodj békében Miklós!

 

 

- Horváth Ferenc -

(1943 - 2015)

Ferencet 13 éve ismerjük. Mostanában egyre inkább úgy tűnt, hogy időtlen a barátságunk. A Gyermekfili életében oly tevékenyen vette ki részét, a budapesti Filiért Alapítvány támogatójaként, hogy mind a gyermekek, vagy akár mi, felnőttek, családtagnak éreztük Őt.

Sopron – Szentegyháza… Nyugati és keleti végek…

Született 1943. július 21-én, élt 72 évet.

Isten nyugosztaljon, Ferenc!

 

 

- Lőrincz György -

(1923 - 2015)

Lőrincz György bácsi nélkül el sem tudtuk képzelni a népdalvetélkedőket. A kalibáskői utászházból járt eleinte próbákra, aztán gyerekei hazahozták faluvégi házikójába. "A legtöbb nóta tehénfejés közben jut eszembe!" - mondta diadalmasan egy-egy izgalmas régi stílusú dallam-trófea eléneklésekor. Számtalan adomája, szórakoztató történetei színessé tették farsangi dalestjeinket. Kedvenc nótája - Bérös vagyok, bérös... - szállóige lett. Immár odafenn énekeli. Élt. 92 évet.

 

 

- TAMÁS (SIMÓ) RITA -

(1978 - 2013)

Rita nem csak a Filiben volt örökös jókedélyű, megbízható, erős, hanem falustársai között is. Mindenki szerette. Tamás Jóskával megértő pár voltak, három gyermekük harmonikus családban nevelkedett, megvolt a "hét év gyerekszobájuk". Angi, Attila, Réka... Úgy érezzük, hogy tovább viszik Ritát, lelke a Gyermekfilharmóniában általuk mindig élni fog.

Néhány Filis képpel emlékezünk Rád, nyugodj békében.

1990. április 5. Húsvéti körmenet Budapesten


1991. március 20. Szentegyházasfalu

 

1994. útlevélkép

 

1996. augusztus, Győr - Barátnőkkel (Klári, Ilus, Melinda)

 

 

 

Váratlanul elhunyt Tankó Gyafi bácsi, "népdalozó családunk" régi tagja. Két hete még együtt próbáltunk, rengeteg mesélnivalója lett volna. Tegnap hajnaltól immár az angyaloknak mesél. Temetése péntek délben lesz a szentegyházasfalvi ravatalozóból. A mellékelt kép a tavalyi népdalvetélkedőn készül - akkor még kocsikázott is. Isten nyugosztaljon Gyafi bácsi.

 

 

 

 

- MIHÁLY KRISZTINA -

(1983 - 2009)

Váratlanul eltávozott a családja és szerettei köréből, a Filharmónia soraiból és a Huszárok csapatából Mihály Krisztina. Temetése szeptember 24-én csütörtökön délután 2 órától lesz a szentegyházasfali temetőben. Hiánya pótolhatatlan, halála érthetetlen. Emlékét örökre őrizni fogjuk.

Nyugodj békében, Krisztina...

Utolsó útjára az egész falu elkísérte. Koporsóját a Huszárok vitték, kortársai és munkaközössége búcsúbeszédet mondott a sírnál. A Filharmónia tagjai sorfalat álltak a templomtól, a szertartás végén a sírhantnál énekek hosszú sorával búcsúzott Krisztinától. Forró, fájdalmas őszi búcsú...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotók: Danis, Burus, Elekes, Pauló, György

1966-2016 - élt 50 évet.