JEGYZŐKÖNYV

 

Készült 2022. szeptember 14-én, a Gyermekfilharmónia Alapítvány KE 2021-es évzáró ülésén.

Jelen vannak az alapítvány kuratóriuma és pártoló tagjai. - Jelenléti ív csatolva.

A 26 fős tagságból 17 tag jelen van, így az Egyesület határozatképes. Az évzáró ülés halasztásának okai: 40 éves a Fili- ezekre való előkészületek, pünkösd, nyári turné, majd az Elnök úr műtéte.

A jelenlevők egyöntetűen megválasztják a jegyzőkönyvvezetőt.


Napirendi pontok:

1. Évi beszámoló a 2021-es évről - Haáz Sándor, elnök

2. Pénzügyi beszámoló a 2021-es évről - Mihály Noémi

3. Pályázatok és a határozatok tárának ismertetése a 2021-es évre - Szabó Enikő

4. Honlap, internet - Tókos Attila

5. Turizmusi beszámoló - Szabó Enikő

6. Új könyvelő választása - Haáz Sándor

7. Egyebek

A napirendet mindenki elfogadta.


1. Az Elnök az Egyesület tevékenységi beszámolóját negyedévesre osztotta, mondván, a járványidőszak miatt kevesebb mozgásunk és mozgásterünk volt. - Tevékenységi beszámoló csatolva.

 

A felsorolt események anyagi vonzatait lekönyveltük és a határozatok tárában a döntések alapján tudjuk ellenőrizni.

Külön köszönjük a 2021-es kiemelten nagy támogatásokat a Budapesti Gyermekfilharmonikusokért Alapítványnak, Nagy István svájci nagykövet Úrnak, a Lemaco és a Karsai RT-oknak, a Nyíregyházi Kertészetnek.


2. A pénztári beszámolót bemutattuk a jelenlevőknek - pénztári beszámoló csatolva. A 2021-es mérleget leadtuk, egyhangúlag elfogadta a jelenlevő tagság. Könyvelőnk megjegyzi, hogy a 101-es és 163-as nyilatkozatokat minden évben meg kell újítani, erre időt és figyelmet kell fordítsunk.


3. A pályázatok és határozatok tárának ismertetése következik. A pályázati bevételeket a pénztári beszámolóból tudjuk követni, a beérkezett támogatásokat mind elszámoltuk, a pályázatok most vannak a lezárási stádiumban. (BGA, MOL, Communitas)

Az Elnök megragadja az alkalmat és a közmunkát,a segítséget, kétkezi munkát köszöni meg minden támogatónak, hiszen legalább annyira fontos, mint az anyagi háttér.


4.Tókos Attila beszámolója: A Covid időszak alatt új feladatok elé állította az Egyesületet, főleg a technika részen. Többnyire online volt a jelenlétünk, mindennapjainkat e felületen jeleztük. Honlapunk, tárolónk bővült, Katona Szabolcs az új fotósunk, jól helyettesíti Tókos Attilát. Gratulálunk neki!

Elkészült a régi anyagok digitalizálása, volt miből dolgozni a jubileumra. A facebook-tevékenységünk is napirenden van.

Gyarmati Máténak a facebook valamint Berlinger Gábornak a fili.hu oldalak profi, naprakész kezelését köszönjük.


5. Turizmus - A Covid időszak legnagyobb győzelemet a turizmus felett aratott. Nem érkeztek a régi, baráti csapataink, nem volt pünkösdi zarándokturizmus. Szeptemberben érkezett 4 diákcsoport, akik a zenei életünkbe és környékünk építészetébe kaptak bepillantást.


6. Új könyvelő választása: Régi könyvelőnk a Városi Önkormányzat megüresedett főkönyvelői állására nyaert felvételt, így összeférhetetlenség miatt önkéntes könyvelői munkáját lemondta. Helyette Márton Márta volt tanítványunkat kérjük fel a könyvelés elvégzésére. A felkérést Márton Márta elvállalta, a megbízást a testület megszavazta. A 2022-es évtől kezdve ő vezeti a pénzügyünket. Köszönjük áldozatos munkáját!


7. Egyebek:

► Tókos Attila - A Szelterszi telekbérléssel négy év hátrányban vannak. A hátrálékot ígéretük szerint felét kőben, felét pedig utalással oldják meg. A leendő parkoló burkolására igencsak jó lenne a kő, a pénz pedig az ösztöndíjasok támogatására.

Köszönjük Attila, hogy kitartóan ostromlod a bérlőket, számon tartod tartozásukat.


► Csíki Miklós - Mi az Egyesület terve a "fekete-garázs", vagyis az iskola melletti épülettel?

Elnök - A garázs 2/3 részét a Tanácsnak adtuk 10 éve, 4 éve a maradt részt is felajánlottuk. Mostani raktárunk az iskola volt igazgatójától megvásárolt csűr.

Elekes István- Mindenképpen kérjünk egy részt a garázsból pódiumot tárolni.

Tamás István - Támogatja a raktár ötletet.

Elnök - Javasolja, hogy fás fűtésre is gondolni kell, érdemes lenne egy részt erre a célra is fenntartani az iskola számára.


► Szabó Enikő - az ösztöndíjasok támogatását folytatjuk. Idén is pénzügyi juttatásba részesítjük a zeneiskolába járó diákokat. (Tankó Gábor, Sándor Sarolta, Simó Róbert, Lőrincz Kinga, Márton Ábel + Hatos Mónika) Külön köszönjük az állandó támogatást Pál László plébános úrnak.


► Elnök - Konrád Dezső a Szentegyházi Közbirtokosság alelnöke bemutatta a tálcás földlabdás csemeteültetés projektet. Kéri a csemetekert alsó felét a pályázathoz, bérbe. A testület beleegyezik a bérbeadásba, a részletekről, konkrétumokról majd egyeztetünk.


►Elnök: két pártoló tagtól búcsúztunk - haláleset és betegség miatt. Helyettük javasolja Katona Szabolcsot és Sándor Zsoltot. A testület megszavazta és elfogadta az ajánlásokat, Katona Szabolcs, mivel jelen volt ő el is fogadta a felkérést, Sándor Zsoltot értesítjük döntésünkről. A tagcsere hivatalos eljárását Ülkei Olga ügyvédnőnk elvállalta.


►Tókos Attila - Mint SZiF elnök köszöni az Egyesület támogatását a szentkeresztbányai közösségi pálya kialakításában.


►Burus Ella - Mindenkinek gratulál erőt, egészséget kíván, hogy még jó sokáig folytathassuk tevékenységeink.

 

Több téma nem lévén az ülést bezártuk és pazar vacsorával megünnepeltük Katona Csaba születésnapját.

 

k.m.f

Szabó Enikő, jegyzőkönyvvezető