Magyarfaluban volt az első fellépés jókora csúszással. A Vas János-féle pódiumokat is szokjuk, a műszaki-szerelő gárda barátkozik csavarokkal, átkötőkkel. A kórus az udvaron sorakozott, a zenekar a kultúrteremben hangolt. Az együttes felállásának a lényege az volt, hogy a csángó gyermekek és fogadott vendégeik, a filis kórustagok egymás mellett álljanak, hogy az otthoniak is ismerkedhessenek velük. Legalább képen... Ennek az lett az eredménye, hogy a 9 éves apró csángó leányka mellett nyúlánkozó 15-17 éves kórustagok sora rendetlen és összevissza felállási képet eredményezett.

Ezt ma, a lészpedi koncerten elkerüljük. A 34 csángó gyermeknek több, mint fele ügyesen teljesített. A többi mára köteles behozni elmaradásait, mert ha nem, kiesik a közös tengerparti partiból! - szólt a parancs.

Kis létszámú közönségünk soraiban a magyarfalvi tantestület egy része is jelen volt. Lelkes, jó kollégákat ismertünk meg. Ők mind románok, az iskola 200 fős diáksága románul tanul , a délutáni külön magyar órák kivételével.

Két csupaszív tanító - mindketten Gyergyó mellől - végzi a magyar oktatást, ők voltak az 50 fős filis-sereg elszállásolásának szervezői is. Ők tanították be a filis dalokat, ők biztosították a közös vacsorát, szerveztek egy ragyogó táncházat az esemény végére. Nevük megérdemli honlapunk nagybetűs bejegyzését: KIS CSABA és KIS ANNAMÁRIA.

Fél 12-kor már itthon voltunk, de előtte az autóbuszon román szóverseny folyt: öt szót köteles megtanulni mindenkinek naponta, ez mára már 10 szót jelent. Simó Lacikától már mindenki tudja, hogy mit jelent románul a "dihor".

 

Tegnapi élményünk:

Vitus Kristóf és fogadója Piticaru Mădălina sétálnak Lészped utcáin.

- Merre menjünk? - kérdi Kristóf

- Indiferent. - jön a válasz.

- Mííjö???

 

Haáz tanártól a lészpedi próba után kérdik az énekelő csángó lányokat váró kamaszok:

- Van tíz?

- Vannak vagy hatvanan, mindjárt jönnek ki, mert végeztünk.

- Azt kérdeztem, van-e tíz?

- ???

- Kell egy tíz, me' meggyújcsam e cigorétá.

 

 

Tisztelt főparancsnok úr, drága honfitársak!

A Gajdáron elhelyezkedő dél- nyugati hátvéd csapat jelentésre jelentkezik!

 

Csapatunk kicsattan az egészségtől, teljes erőbedobással dolgozik, figyel, elemez. Semmiféle fenyegetésnek nem észleltük nyomát, de ennek ellenére folyamatosan zajlanak a taktikai megbeszélések, megzenélések! Kijelenthetjük, hogy a lészpedi főcsapat és a magyarfalusi előretolt helyőrség hátbatámadás ellen biztosítva van! Mint gyorsreagálású különleges egység folyamatosan készenléti helyzetben állunk. Tegnap Magyarfaluból kérték az erősítésünket, így azonnal a kiszálltunk a helyszínre!

 

A megszállt településen helyzetünk stabil. Huszonnégy órával ezelőtt megfigyelő őrsöket alkottunk, a feladat egyértelmű: beolvadni a közösségbe és kifigyelni a helyiek étkezési szokásait. Minden közleány kiemelkedően teljesített, sikerült megszerezniük a gajdáriak szigorúan titkosított receptjeit. A recepteket hadititokként kezeljük, amíg a főparancsnok engedélyt nem ad a leközlésükre.

 

Mint hadapród jelentem, a beolvadás sikeresen megtörtént, a béke teljes, vitéz leányainknak még nem kellett szótárt ragadniuk!

 

 

Magyarfalu

2017.08.23...A magyarfaluba kihelyezett század továbbra is tartja a frontot, még senki sem távozott el az örök vadászmezőkre. A tisztek reggeli kávéval várták a fürdőszobátlan közlegényeket. A szentegyházi leányok a magyarfalvi fiatalságnak tanították kedvenc nótáikat. Este 400 lóval érkezett a tábornok lészpedi tisztjeivel és katonáival. A közlegények koncert formájában köszönték meg a meleg fogadtatás a szállást és a hozzájuk valót. ízletes pityókástokánnyal etették meg a népet, ezt követően táncház, melynek hangulatáért Tókos Norbert gajdári Őrnagy felelt.

 

GALERIE DE FOTO (az-az KÉPTÁR)