2018. február 3-án este érkeztek meg Szentegyházára a magyarfalusi és lészpedi moldvai magyar (csángó) gyermekek, hogy újabb teljes négy napot töltsenek együtt a Gyermekfilharmónia szervezésében a nagyoláhfalusi székely barátaikkal. Ez a projekt tulajdonképpen a Fili moldvai turnéjának folytatása, a nyári szünidőben elkezdődött baráti kapcsolatok ápolása, megerősítése. Összesen 24 tanuló és 4 tanítójuk érkezett a Románia Moldva nevezetű régiójának katolikus magyar közösségeiből.Ott a gyermekek román tannyelvű iskolákban tanulnak, de iskolai és iskolán kívüli foglalkozások keretében tanulják a magyar anyanyelvet, ápolják archaikus helyi dialektusukat. Kiss Annamária és Kiss Csaba hozták el Magyarfaluból legügyesebb tanítványaikat, Hoffmann Ferenc (PSP) és Márton Attila tanító bácsi kísérte a tanítványokat Lészpedről. A közös nyelvtanulás érdekében a szentegyházi filis gyermekekhez párosával kerültek szállásra a vendégek.

 

A vasárnapi ifjúsági misén Koncsag László nagyfalusipáter köszöntötte a kis vendégeket és kísérőiket, áldást kérve vendéglátóikra. Újdonságnak számított, hogy az alapos beszédű papbácsi őszinte szeretettel mondotta el román nyelven is a Miatyánkot, ezzel is jelezve, hogy tiszteletben tartja a román ajkú jászvásári püspökség egyházkerületéből érkezett katolikus hívőket.A helybelieknek így azonnal világossá vált, hogy habár a hétköznapi beszédben egy régi magyar dialektusban kommunikálnak a moldvai magyarok, a katolikus mise otthon román nyelven folyik.

 

Hétfőn örömködő gyermekcsapat rohanta meg a Fili-házat, hogy egy igazi hétpróbás csűrkalandban vegyenek részt. Mindenkibelevetette magát a csűr minden zegébe-zugába.A megbúvó akadályokat legyőzve, Róza néni finom, meleg kürtőskalácsánál gyülekeztek, melléje forró teát kaptak.Délután kórusóra volt, a kultúrotthonban gyűltek össze egy nagy közös éneklésre a filisekkel. Repertoáron a tengerparti román dalok átismétlése mellett egy új csángó ének megtanulása is szerepelt.

 

Alig várjuk, hogy holnap, kedden a Madarasi Hargitára menjünk. Szánkó, nyakig érő hó, sízés, csúcs-túra vár minket. A székely-csángó baráti találkozó eredménye rengeteg magyar szó Moldvában, értelmes román mondatok Szentegyházasfaluban és Szentkeresztbányán.

 

Reméljük.

Ennek reményében búcsúzunk szerdán és tervezzük jövőre újabbtalálkozóinkat véreinkkel.

 

KÉPTÁR Márton Attila tanítóbácsi.