A Fili zenész diákjaival néha belátogatunk Udvarhelyre a Székelyföldi Filharmónia zenekari próbáira. Ilyenkor megfigyelhetik az igazi filisek magas hangszerkezelési tudását, példát vehetnek a fegyelemről és a figyelemről, ami próbáikat jellemzi.

Egy ilyen alkalommal kerültünk szoros kapcsolatba Werner Gábor karmester úrral. Gábor Budapestről jár egy-egy koncertprogram összeállítására és begyakorlására. Januári találkozásunkkor közölte, hogy édesanyja, - Werner Mária nyugalmazott hegedűtanárnő, nagy tisztelője a Gyermekfilharmóniának - felajánlott két hegedűt a szentegyházi gyermekek számára.

Március 17-én, vasárnap Székelyudvarhelyen került sor a hegedűk átvételére a zenekari próba szünetében. Meglepetésünkre öt hegedű érkezett, mindenike vadonatúj tokban és új vonóval.


A jelenlévő filisek örömujjongásai közepette átvettük az adományt és honlapunkon keresztül köszönjük meg Mária néninek jótéteményét.


Hasonló meglepetés utoljára Svájcban ért bennünket Sz. Ferenc hegedűművész úr felajánlásából.


Isten tartsa meg a jó szokásaikat!