Ezekkel a szavakkal búcsúzik a Gyermekfili Beder Tibor főtanfelügyelő? török kapcsolat? pionírparancsnok? Jöjjönvelünk-túravezető? vagy csak egyszerűen földrajztanár? -tól. Emellett még sok jelzőt ragaszthatnánk a neve mellé, főleg azok, akik régebbi időktől ismerik Őt.


Minden tisztségvállalása ezekkel a szavakkal összegezhető: igaz, hű barát, jó magyar ember, a szülőföld szerelmese.

Számunkra ez utóbbi jelentett sokat, hiszen a Gyermekfilharmónia és Beder Tibor évtizedeken átívelő barátsága elsősorban a közös otthon szeretete köré fonódik.


Fanatikus ember volt. A '70- '80-as években óriási leleményességgel honismereti vetélkedőket, történelmi túrákat szervezett, vállalva ezért akár a pionírparancsnokságot is.

Elgyalogolt Törökországba, Macarköyt általa ismertük meg. (Antalya magyar alapítású faluja.)

Aztán a fordulatot követően a '90-es években főtanfelügyelőként a Székelyföld pedagógusait lelkesítette, magyarította konok következetességgel.

 

Bútorfestő táboraink csodálója, a Gyermekfilharmónia lelkes támogatója, majd a törökországi kapcsolatait felhasználva a Filharmónia első nagy külföldi turnéjának mentora és lebonyolítójaként vonult be történelmünkbe.

2001 februárjában a Beder Tibor által alapított Julianus díjat vettük át Csíkszeredában: Dávid Ibolya, Németh Zsolt, Balassa Sándor, Nyárádi Elemér és Haáz Sándor. Ez a díjátadás örökre összekovácsolta a Gyermekfilharmóniát Beder Tiborral.

A 2005-ös törökországi látogatásunk tanítványaink körében is mély nyomokat hagyott. Érdemes elolvasni Katona Zsuzsa írását!

Irigyeljük az angyalokat.Ők bezzeg mindegyre találkozhatnak Beder Tiborral!

A törökországi turnénk fényképeit itt nézheted meg!