A farsang lejárta után, március 4-én szervezzük a hagyományos Homoródmenti Népdalvetélkedőnket. A verseny lefolyása hasonlatos lesz az eddigiekhez.

Szentegyházasfaluban éneklő "családunk" hétfő esténként találkozik a Szálló ebédlőjében.

A vetélkedőnk díjazottjai a Székelyföldi népdalos megmérettetésre jelentkezhetnek, valamint értékes jutalomban részesíti Őket a Gyermekfilharmónia.

Találkozónk végén minden résztvevő emléklapot és fénykép-hanganyaggal CD lemezt kap kézhez.

 

PROGRAM:

  • 8:30 - 9 óra - a résztvevők bejelentkezése, bemutatkozása, sorshúzás (sorrend megállapítására)
  • 9 - 13 óra - homoródmenti falvak dalosainak megmérettetése
  • 13 - 14 óra - más vidékről érkezettek versenye
  • 14 - 15 óra - közös ebéd, ezalatt:
  • 15 óra - eredményhirdetés, díjátadás, kiértékelés
  • 16 - 22 óra - közös éneklés, beszélgetés

VERSENYSZABÁLYZAT:

 

1. Helységenként 4 x 2 dalos jelentkezhet, minden korosztályban (kisgyermek 7-12 év, ifjú 12-20 év, felnőtt 20-60, idős 60-100 év). A fellépők számán a helyi adottságok szerint változtathatnak a vezetők.


2. Vetélkedőinken a települések énekesei CSALÁD-ként kell megjelenjenek! Kérjük az irányítókat, lehetőségük szerint minden korosztályt képviseltessenek a berendezett színpadon, még ha külön előadóként nem szerepeltetik is!


3. A faluközösség (család) teljes fellépési ideje legtöbb 25 perc lehet.


4. A népdalénekesek versenylapot készítenek. Az ezen feltüntetett énekekből javasolt, hogy az első ének a III. és IX. Törpe Daloskönyvből választott ének legyen, egyet pedig a bírálóbizottság kérésére dalol el a versenyző. Könyvecskéket szívesen juttatunk minden énekes család részére a megfelelő számban!A versenylapokon a gyermekek és ifjak 10-10 éneket, a felnőttek 6, valamint az öregek 5 népdalcímet jelöljenek, lehetőleg településük régi dalaiból.


5. A települések énekeseinek fellépési sorrendjét sorshúzással döntjük el.


6. A benevezett településről jelentkező énekesek közösen ülnek be a színpadra, onnan vezetőjük által meghatározott sorrendben állnak fel énekelni. A versenyzők fellépései közötti szüneteket csoportos énekekkel tölthetik ki.

 

Kérjük megerősíteni a részvételi szándékot az alább feltüntetett telefonszámok valamelyikén február 26-ig:

 

Gyermekfilharmónia, Haáz Sándor - +4 0744 763 513, Szabó Enikő 0740 342 167

 

7. A vezetők hozzák magukkal a névsort.

 

A zsűri külön pontozza és díjazza a hiteles családi összképet (férfi, nő, gyerekek- minden korosztályból) és az eredeti helyi népviseletet.

 

DÍJAZÁS:

- A bírálóbizottság korosztályonként állapítja meg a díjakat.

- Az elbírálásnál figyelembe vesszük az előadott népdalok eredetiségét, hiteles előadásmódját, a népviseletet, hajviseletet.

- A vetélkedőn elhangzott énekeket rögzítjük, az előadásról fényképek készülnek. A hang- és képfelvételekből a kiértékelés után minden csoportot részesítünk. (DVD)

- A csoportoknak ételt, italt,- bőséges ebédet biztosítunk.