Vannak bejáratott, megszokott ünnepeink, amiknek forgatókönyve évente megismétlődik  híján a változtatás lehetőségének.
Ilyen ünnepünk a március 15-e. Rendszeresen fellobogózzuk a települést, bemennek a huszárok és a nép misére, mise után pedig ugyanabban a sorrendben méltató beszédek, koszorúzás. Szavalatok. Levonulunk Szentkeresztbányára, ahol a templomtéren ugyanez lejátszódik másodszor is. A fúvószenekar általában ugyanazt a repertóriumot újra és újra elfújja.

Délután ünnepi hangverseny a megszokott órában, közösen a huszárokkal. A megszokott dalokkal.
Aki viszont évek óta rendszeresen részt vett ezeken az ünnepélyeken, az mindig megtalálja magának az eltérőt, az újdonságot, "a mást".

Az idei MÁSságok címszavakban:

- az emlékmű gyepét az óvodások és kisdiákok tulipánokkal és kokárdákkal szúrkálták teli.
- 15-e szerdára esett (tanítási nap), tehát jelen volt úgy Szentegyházasfaluban, mint   Szentkeresztbányán mindkét iskola  diákserege és tanári kara.
- a konzulátus részéről Both Hajnika, egykori tanítványunk mondott beszédet - székely ruhában!
- megértük, végre-valahára, hogy az ünnepély idejére a főútról a forgalmat átirányították.
- a szekeres levonuláson gyulai diákok töltötték fel a létszámot,
-  Opra Levente élete legtüzesebb Talpra magyarját szavalta.
- a fili kórusába gyulai diákok is beálltak énekelni.
- az ötsoros gyermekkórusunk létszáma 138 fő!
- Deák Réka, Márton Zoli és Bözödi Orsika szavalatai hangversenyünk ékszerei voltak.
- Gindl Sándor finom borai mellett éjszakába nyúlóan lehetett énekelni.

A jeles napról Katona Szabi KÉPEI többet is elárulnak. Alig várjuk a jövő márcziust!