A bútorfestő táborunk is "ezüst lakodalmas" lett! 1998-ban ültünk neki először Birton Laci, Haszmann Gabika és Szász Jutka vezetésével pingálni. Első kihívásunk kisméretű kelengyés ládák festése volt, el is neveztük "ládikafestő tábornak". Balázs Gabinál volt az étkezés, az iskola alsó termeiben a munka, 20-22 fő volt a létszámunk. A megyei Tanfelügyelőség is felfigyelt a kezdeményezésre, hiszen a megyében elsők voltunk az effajta hagyományápolás terén. Beder Tibor, Kardalus János és Pomjánek Béla rendszeresen látogatták az osztályműhelyeket. Akkor terjedt el az "Osztály vigyázz, tanfelügyelőség!!!" pedagógus riogató kiáltásunk is. Sajnos, Nekik már nem szól a nagyfalusi rikkantás...


Azóta székek, szekrények, tékák, fogasok készültek, a környezetünket bebútoroztuk. A Tanulók Háza és a Múzeum Szálló valóságos néprajzi gyűjteményekké alakultak.


Idén a kerexám jegyében tartjuk a tábort, húsvét harmadnapjától 4 napig, vagyis ápr. 11-14 időszakban. A festésre megvásárolható nyers asztalostermékek ezúttal hiányoznak, minden érdeklődő maga szerezze be ezeket. Javasoljuk a Kápolnáson élő Lőrincz Norbi asztalost (0755 849 368), aki jelezte, hogy vállal kisebb asztalosmunkákat.
A Fili számára készíttetünk 10 kisszéket, ezeket turné-ajándéknak festjük ki közmunkával. A tábor egyéb szabályait egy hét múlva közöljük, a jelentkezési listát is akkor indítjuk a fili email-címére.