Lányok, fiuk, nyulak figyelem! Idén is festünk hímestojásokat a Gábor Áron Művelődési Házban délután 5 órától.

 

Hozz magaddal tojásokat, türelmet. Kesicét, viaszt, festéket a "hímestojásgyárban" találsz.

 

Szeretettel várunk!

A bútorfestő táborunk is "ezüst lakodalmas" lett! 1998-ban ültünk neki először Birton Laci, Haszmann Gabika és Szász Jutka vezetésével pingálni. Első kihívásunk kisméretű kelengyés ládák festése volt, el is neveztük "ládikafestő tábornak". Balázs Gabinál volt az étkezés, az iskola alsó termeiben a munka, 20-22 fő volt a létszámunk. A megyei Tanfelügyelőség is felfigyelt a kezdeményezésre, hiszen a megyében elsők voltunk az effajta hagyományápolás terén. Beder Tibor, Kardalus János és Pomjánek Béla rendszeresen látogatták az osztályműhelyeket. Akkor terjedt el az "Osztály vigyázz, tanfelügyelőség!!!" pedagógus riogató kiáltásunk is. Sajnos, Nekik már nem szól a nagyfalusi rikkantás...


Azóta székek, szekrények, tékák, fogasok készültek, a környezetünket bebútoroztuk. A Tanulók Háza és a Múzeum Szálló valóságos néprajzi gyűjteményekké alakultak.


Idén a kerexám jegyében tartjuk a tábort, húsvét harmadnapjától 4 napig, vagyis ápr. 11-14 időszakban. A festésre megvásárolható nyers asztalostermékek ezúttal hiányoznak, minden érdeklődő maga szerezze be ezeket. Javasoljuk a Kápolnáson élő Lőrincz Norbi asztalost (0755 849 368), aki jelezte, hogy vállal kisebb asztalosmunkákat.
A Fili számára készíttetünk 10 kisszéket, ezeket turné-ajándéknak festjük ki közmunkával. A tábor egyéb szabályait egy hét múlva közöljük, a jelentkezési listát is akkor indítjuk a fili email-címére.

Vannak bejáratott, megszokott ünnepeink, amiknek forgatókönyve évente megismétlődik  híján a változtatás lehetőségének.
Ilyen ünnepünk a március 15-e. Rendszeresen fellobogózzuk a települést, bemennek a huszárok és a nép misére, mise után pedig ugyanabban a sorrendben méltató beszédek, koszorúzás. Szavalatok. Levonulunk Szentkeresztbányára, ahol a templomtéren ugyanez lejátszódik másodszor is. A fúvószenekar általában ugyanazt a repertóriumot újra és újra elfújja.

Délután ünnepi hangverseny a megszokott órában, közösen a huszárokkal. A megszokott dalokkal.
Aki viszont évek óta rendszeresen részt vett ezeken az ünnepélyeken, az mindig megtalálja magának az eltérőt, az újdonságot, "a mást".

Az idei MÁSságok címszavakban:

- az emlékmű gyepét az óvodások és kisdiákok tulipánokkal és kokárdákkal szúrkálták teli.
- 15-e szerdára esett (tanítási nap), tehát jelen volt úgy Szentegyházasfaluban, mint   Szentkeresztbányán mindkét iskola  diákserege és tanári kara.
- a konzulátus részéről Both Hajnika, egykori tanítványunk mondott beszédet - székely ruhában!
- megértük, végre-valahára, hogy az ünnepély idejére a főútról a forgalmat átirányították.
- a szekeres levonuláson gyulai diákok töltötték fel a létszámot,
-  Opra Levente élete legtüzesebb Talpra magyarját szavalta.
- a fili kórusába gyulai diákok is beálltak énekelni.
- az ötsoros gyermekkórusunk létszáma 138 fő!
- Deák Réka, Márton Zoli és Bözödi Orsika szavalatai hangversenyünk ékszerei voltak.
- Gindl Sándor finom borai mellett éjszakába nyúlóan lehetett énekelni.

A jeles napról Katona Szabi KÉPEI többet is elárulnak. Alig várjuk a jövő márcziust!

Méltóképpen ünnepeltük a negyedszázadot. A családos népdalvetélkedőnk fokozatosan bevonult a köztudatba, erős családdá érett. Ezt bizonyítja az egyre nagyobb létszámú család-közösségek felsorakozása a színpadunkon.

Idén 45 fővel Szentkeresztbánya jelentkezett, Szentegyházasfalu 44, majd Kápolnásfalu, Homoródszentmárton, Homoródszentpál, Lövéte, valamint Homoródalmás is nagyobb létszámban érkeztek, mint az utóbbi időkben. Más vidékről két család érkezett: a pusztinai Csángó hagyományőrzők, valamint a Tulipántos közösség Békéscsabáról. A színpadi éneklést a Huszárcsapatunk Katonanótái zárták.


Az énekesek száma meghaladta a 270-et, támogatókkal, vendégekkel együtt több mint 300 fő ült asztalhoz.

A bíráló bizottság tagjai: Szalai Zoltán, Györfi Erzsike és Sipos Zoltán.


Sok díj került kiosztásra, a diák versenyzők közül pedig haton a márc. 11-i Udvarhelyszéki Népdalversenyre jelentkezhettek.


Róza néni főztjét is díjaztuk, jó bor mellett éjjel fél kettőig szólt a nóta.


Katona Szabolcs képtára bizonyítja, hogy remek hangulatú találkozó volt a 25-ik Homoródmenti Népdalvetélkedő!


Fő támogatónk a budapesti Gyermekfilharmonikusokért Alapítvány.

"A Pálosok vándorkiállítás kapcsán fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy egy "Isten hozott" gesztussal fogadjuk a rendet. Már tíz éve vannak jelen Hargitafürdőn, de most jött el az alkalom, hogy megmutassuk a rend iránti megbecsülésünket.

Helyi értékékkel mentünk eléjük: a szentegyházi Gyermekfilharmónia koncert ajándékával, valamint a székelyföldi fiatal képzőművészek alkotásaival, hogy támogassuk az épülő kolostor ügyet.

Isten dicsőségére egy szép, lélekemelő előadásban lehetett része a helyi, a csíkszeredából és távolabbról érkező hallgatóságnak. A templomépítés ügyét szívén viselő nép/ közösség vagyunk, erről tett tanúbizonyságot a Fili! Köszönöm."

 

Bíró Juci és Tankó Ági régi filiseink meghívására utazott a Gyerekfili 2023. február 19-én Székelyudvarhelyre.

A Szent Miklós templomban énekeltünk a pálos kolostor építésének sikere érdekében. Koncertünk délután négy órakor kezdődött, egyórás műsorunkban a templomi dalaink mellett olyan énekek előadására is sor került, amelyek jó pár éve "pihentek": a Hej, búra termett idő és a Három tréfás dal.

Utoljára ebben a templomban 12 évvel ezelőtt az adventi műsorunkkal léptünk fel, majd indultunk tovább a téli turnénkra. Kedves ismerősünk köszöntött, Márton József főesperes úr, akivel Borszéken volt alkalmunk a 2021-es advent alkalmával együtt muzsikálni.

A hangverseny nótaszüneteiben Miklós Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum igazgatója és Bátor Botond pálos rendfőnök is beszédet mondtak. A képaukción megkínáltak süteménnyel, innivalóval és három filisünk képadományban részesült. Ez a kiszállás az ajándék-kisbuszunk első útját is jelentette: a pódiumkellékeket szállítottuk vele.

KÉPTÁR - Katona Szabolcs

Február elejei meglepetéseink: megérkezett a tél hóval-faggyal, a farsangi bálok sora, valamint a Fili40 régvárt ajándéka. A VW kisbusz! Péteriből febr. 3-án, péntek este négyen érkeztek az ajándék-kocsival. Három napos látogatásuk szerencsésen egybeesett a Szentegyházi Disznótor rendezvényünkkel, amire módfelett kíváncsiak voltak.

Bővebben...

A farsang lejárta után, március 4-én szervezzük a hagyományos Homoródmenti Népdalvetélkedőnket. A verseny lefolyása hasonlatos lesz az eddigiekhez.

Szentegyházasfaluban éneklő "családunk" hétfő esténként találkozik a Szálló ebédlőjében.

A vetélkedőnk díjazottjai a Székelyföldi népdalos megmérettetésre jelentkezhetnek, valamint értékes jutalomban részesíti Őket a Gyermekfilharmónia.

Találkozónk végén minden résztvevő emléklapot és fénykép-hanganyaggal CD lemezt kap kézhez.

 

PROGRAM:

  • 8:30 - 9 óra - a résztvevők bejelentkezése, bemutatkozása, sorshúzás (sorrend megállapítására)
  • 9 - 13 óra - homoródmenti falvak dalosainak megmérettetése
  • 13 - 14 óra - más vidékről érkezettek versenye
  • 14 - 15 óra - közös ebéd, ezalatt:
  • 15 óra - eredményhirdetés, díjátadás, kiértékelés
  • 16 - 22 óra - közös éneklés, beszélgetés

VERSENYSZABÁLYZAT:

 

1. Helységenként 4 x 2 dalos jelentkezhet, minden korosztályban (kisgyermek 7-12 év, ifjú 12-20 év, felnőtt 20-60, idős 60-100 év). A fellépők számán a helyi adottságok szerint változtathatnak a vezetők.


2. Vetélkedőinken a települések énekesei CSALÁD-ként kell megjelenjenek! Kérjük az irányítókat, lehetőségük szerint minden korosztályt képviseltessenek a berendezett színpadon, még ha külön előadóként nem szerepeltetik is!


3. A faluközösség (család) teljes fellépési ideje legtöbb 25 perc lehet.


4. A népdalénekesek versenylapot készítenek. Az ezen feltüntetett énekekből javasolt, hogy az első ének a III. és IX. Törpe Daloskönyvből választott ének legyen, egyet pedig a bírálóbizottság kérésére dalol el a versenyző. Könyvecskéket szívesen juttatunk minden énekes család részére a megfelelő számban!A versenylapokon a gyermekek és ifjak 10-10 éneket, a felnőttek 6, valamint az öregek 5 népdalcímet jelöljenek, lehetőleg településük régi dalaiból.


5. A települések énekeseinek fellépési sorrendjét sorshúzással döntjük el.


6. A benevezett településről jelentkező énekesek közösen ülnek be a színpadra, onnan vezetőjük által meghatározott sorrendben állnak fel énekelni. A versenyzők fellépései közötti szüneteket csoportos énekekkel tölthetik ki.

 

Kérjük megerősíteni a részvételi szándékot az alább feltüntetett telefonszámok valamelyikén február 26-ig:

 

Gyermekfilharmónia, Haáz Sándor - +4 0744 763 513, Szabó Enikő 0740 342 167

 

7. A vezetők hozzák magukkal a névsort.

 

A zsűri külön pontozza és díjazza a hiteles családi összképet (férfi, nő, gyerekek- minden korosztályból) és az eredeti helyi népviseletet.

 

DÍJAZÁS:

- A bírálóbizottság korosztályonként állapítja meg a díjakat.

- Az elbírálásnál figyelembe vesszük az előadott népdalok eredetiségét, hiteles előadásmódját, a népviseletet, hajviseletet.

- A vetélkedőn elhangzott énekeket rögzítjük, az előadásról fényképek készülnek. A hang- és képfelvételekből a kiértékelés után minden csoportot részesítünk. (DVD)

- A csoportoknak ételt, italt,- bőséges ebédet biztosítunk.


A Fili 40-es évet szerencsére idén májusban zárjuk. Ilyenformán sikerül a meglepetés-szerű, váratlan adományokat, ajándékokat a jubileumi évet megillető események közé sorolni.

- Kodály Zoltán mellszobrát vehettük át 2022. december 21-én a budapesti Eiffel Műhelyházban tartott adventi hangversenyünkön.
Mihály Gábor budapesti szobrászművész bronz szobor-alkotása Erdélyi István szarvasi támogatónk, barátunk adományaként került tulajdonunkba.
Hazahoztuk, pillanatnyilag a Múzeum szálló feljáratánál kapott átmeneti helyet.
Májusig talán sikerül véglegesen kiállítani őt megillető szentegyházi közterületre.

 

- Béres-adomány érkezik januárban! Másfél millió forint értékben küld a magyarországi Béres Alapítvány a Filinek vitaminokat, amivel hatékonyabbá teszik az általunk beindított Béres-csepp kúrát. Jelmondatunk: Betegnek lenni tilos! Ennek érdekében már hat éve, a kanadai körutunk óta, rendszeresen vásárolunk filiseinknek Béres-cseppet és adományként osztogatjuk. Ez tudomására juthatott az alapítványnak és váratlanul megtiszteltek Béres-vitaminokkal. Váljék egészségünkre!

 

- Volkswagen kisbusz érkezik a Gyermekfilharmónia számára, melynek ünnepélyes átvételére három hét múlva, február 5-én, vasárnap kerül sor. A kisbuszt Péteri Önkormányzata adományozza Magyarországról, 9 személyes, újszerű állapotban. A küldöttség tiszteletére a Gyermekfili koncerttel kedveskedik, amelyre a helyi Műv. Házban kerül sor. Szeretettel elvárjuk a szülőket, filibarátokat a jeles pillanatra. A Péteri Önkormányzat küldöttségét már szombatra, a hagyományos Szentegyházi Böllérnapra is meghívtuk.

 

 - Bőkezű támogatóknak mondunk köszönetet, akik pénzadományaikkal megmentettek a csődtől. (A téli turné buszköltségeire megnyert pályázatokat váratlanul visszavonták...) Köszönjük Lemmaco, Harmopan, Csendi, Gordon. Isten adjon ezer annyit helyette! .... és egyúttal víg farsangi napokat!

Megadatott, hogy adventi körutunk után, egy héttel, december 30-án, itthon, szüleinkkel, szilveszterezős vendégeinkkel közösen zárjuk a 2022-es jubileumi évünket.


Óévzáró búcsú-hangversenyünkre elkészítettük a számadást: az év folyamán 25 alkalommal lépett a Gyermekfilharmónia közönség elé, az alkalmi koncerteken kívül két ízben hangversenykörutat szerveztünk.


A vírust követő háború áthúzta számításainkat: idén sem sikerült a nyugati körutunk. Angliai meghívásunk ismét tolódott egy évet. Magyarországi élményeink kárpótoltak mindenért. Nyári turnénk a Múzeumok Éjszakáján Budapesten kezdődött. Az adventi körutunkon pedig olyan csodás helyszíneken énekelhettünk, mint Galambfalva, Temesvár, Geresdlak, Sopron, Csorna, Budapest, majd Nagyvárad. Nyáron hat, télen pedig hét koncerttel.


A 2022-es év legnagyobb eseménye a Fili40 volt. Születésnapi találkozónkra május elején öt koncertet szerveztünk öt korosztállyal, ami 700 előadót vonzott az iskola sportcsarnokába.

Meglepetések egész sora zajlott: a Filiesztena, a Fili activity, Emlékképtár és a Filimorzsák emlékkönyvünk. Maradandó a fellépők arcképcsarnoka is, amely most, szilvesztertől megtekinthető a honlapunk Fili40 logójára kattintva.

Sokan hazajöttek, rokonok, ismerősök, régi filisek. Testvérvárosok és baráti közösségek felszólalói méltatták együttesünk elmúlt 40 évét. Szentegyházasfalu és Szentkeresztbánya temetőkertjeiben 36 sírhantnál emlékeztünk. Esténként táncház, nótaszó, fáklyásmenet és buli. A fellobogózott falu!

Felejthetetlen családi ünnep volt.


Az alábbi felvételekkel üdvözöljük minden ismerősünket, vendégfogadóinknak ajánljuk védenceik képét kikeresni az alábbi képtárakból.

Mindent nagyon köszönünk Szülőknek, Támogatóknak és kívánunk eredményes Boldog Új Évet!

 

Fili 40 arcképcsarnok - kicsik zenekara - kórusa.

 


Katona Szabolcs koncertképeit megnézhetitek itt!