Mélyen tisztelt, ünneplő gyülekezet!

 

"Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!- énekeltük az imént.

És a haza élni látszik, ha ilyen sokan össze tudunk gyűlni éltetésére.

Büszkeség és öröm tölt el bennünket, hogy a székelyudvarhelyi március- ünnep megnyitóján mi énekelhetünk.

Ma esti rövid műsorunkban a szentegyházi Gyermekfilharmónia tagságával együtt dalol a Hagyományőrző Huszárbandériumunk is.

Ez számunkra természetes, hiszen egykor ők is filisek voltak.

Huszárdalaink és katonénekeink szüneteiben verseket, énekeket, naplójegyzeteket is fognak hallani.

Elsőként Kulcsár Székely Attila Petőfi Sándor naplórészletét olvassa fel, aztán Gajevszki Klára néni - szintén székelyudvarhelyi meghívottunk - fog egy Petőfi költeményt elszavalni.

Konrád Dezső huszár két lányával, Tünde-és Beátával kalotaszegi népdalt énekelnek, majd Dániel Kinga díjazott szólistánk következik. A sort Elekes Gellért szentegyházasfalvi huszár szavalata zárja.

Kívánunk méltóságteljes ünneplést! Azt is kívánjuk, hogy a mai találkozásunk újból megerősítsen abban, hogy- jó magyarnak lenni...jó"

 

… ezekkel a szavakkal köszöntötte Tamás Andi bemondónk a nagyérdeműt az udvarhelyi koncert elején. A hangverseny végén a gyermekeket pánkóval, a huszárokat sörrel kínálták, kedves meglepetésként még ajándék-csuprokat is hozhattunk haza az udvarhelyi Polgármesteri Hivatal jóvoltából. Lett is erre fergeteges éneklés az autóbuszon, méltóképp zárva az idei március 15-ét, ami itthon Nagyfaluban kezdődött, majd délután két órától Szentkeresztbányán folytatódott.

Az idő türelmesen kivárt, ám a késő este érkező vihar és havazás jelezte, hogy a tavasz még hátravan.

 

A nap eseményeiről felvételeket készített Danis János EFIAP.