MEGHÍVÓ
A XIV. HOMORÓDMENTI NÉPDALVETÉLKEDŐRE

Szentegyházasfalu, 2012.március 3. - szombat

 

PROGRAM:
9 óra - a résztvevők bejelentkezése, bemutatkozása, sorshúzás (sorrend megállapítására)
10 - 14 óra - dalosok megmérettetése a Gábor Áron Műv. Ház nagytermében
14 - 16 óra - közös ebéd, előző vetélkedők anyagából diavetítés
16 - 17 óra - eredményhirdetés, díjátadás, kiértékelés
17 - 22 óra - közös éneklés, beszélgetésVERSENYSZABÁLYZAT:

1. Helységenként 4 x 2 dalos jelentkezhet, minden korosztályban (kisgyermek 7-12 év, ifjú 12-20 év, felnőtt 20-60, idős 60-100 év). A fellépők számán a helyi adottságok szerint változtathatnak a vezetők. A települések énekeseinek fellépési sorrendjét sorshúzással döntjük el.

2. A népdalénekesek versenylapot készítenek. Az ezen feltüntetett énekekből egyet szabadon választ, egyet pedig a bírálóbizottság kérésére dalol el a versenyző. Versenylapjukon a gyermekek - ifjak 10, felnőttek 6, öregek 5 népdalcímet jelöljenek.

3. A kiküldött kotta kötelező dal, amit könnyebb bírálás érdekében kérhet a zsűri.

4. A benevezett településről jelentkező énekesek közösen ülnek be a színpadra, onnan vezetőjük által meghatározott sorrendben állnak fel énekelni. Közös énekekkel színesebbé tehetik jelenlétüket.

5. A benevezési lapokat 2011. február 24-ig kérnénk visszaküldeni a következő címre:
Gábor Áron Műv. Ház - 535 800 - Vlahita, Köztársaság út 24
Kérjük megerősíteni a részvételi szándékot az alább feltüntetett telefonszámokon.

6. A települések népi zenekarokkal is jelentkezhetnek, műsoruk tartalmazhat táncrendeket, csokrokat. Szereplési idő legtöbb 15 perc.

7. A vezetők hozzák magukkal a névsort, pecsétet. (kultúrház, iskola, egyesület, stb.)

 

A benevezési lapuk tartalmazza:
NÉV:......................, ÉLETKOR:............., HELYSÉG...................,
FOGLALKOZÁS:.......................


DÍJAZÁS:
- A bírálóbizottság korosztályonként állapítja meg a díjakat.
- Az elbírálásnál figyelembe vesszük az előadott népdalok eredetiségét, hiteles előadásmódját, a népviseletet, hajviseletet.
- A vetélkedőn elhangzott énekeket rögzítjük, a felvételekből a kiértékelés után minden csoportot részesítünk.
- A jelentkezők saját költségükön utaznak, a verseny után bőséges ebédet biztosítunk.
- Bővebb felvilágosításért érdeklődhetnek a :
Gábor Áron Műv. Ház - 0266 246 393, György László - 0742 303 475
Gyermekfilharmónia - 0266 246 130, Haáz Sándor - 0744 763 513


Kérjük az irányítókat, lehetőségük szerint minden korosztályt képviseltessenek. Vetélkedőinken a települések énekesei CSALÁD-ként kell megjelenjenek!
A zsűri külön pontozza és díjazza az összképet!


Szeretettel várjuk mindannyiukat!