MEGHÍVÓ
A XVI. HOMORÓDMENTI NÉPDALVETÉLKEDŐRE

„Jól van dolga a mostani huszárnak”


Szentegyházasfalu, 2014. március 1. - szombat

 

PROGRAM:
8 - óra - a résztvevők bejelentkezése, bemutatkozása, sorshúzás (sorrend megállapítására)
9 - 15 óra - dalosok megmérettetése a Gábor Áron Műv. Ház nagytermében
15 - 16 óra - közös ebéd, előző vetélkedők anyagából diavetítés

16 - 17 óra - eredményhirdetés, díjátadás, kiértékelés

17 - 22 óra - közös éneklés, beszélgetés

VERSENYSZABÁLYZAT:

 


1. Helységenként 2-2 dalos jelentkezhet, minden korosztályban (kisgyermek 7-12 év, ifjú 12-20 év, felnőtt 20-60, idős 60-100 év). A fellépők számán a helyi adottságok szerint változtathatnak a vezetők. A települések énekeseinek fellépési sorrendjét sorshúzással döntjük el.

 


2. A népdalénekesek versenylapot készítenek. Az ezen feltüntetett énekekből egyet szabadon választ, egyet pedig a bírálóbizottság kérésére dalol el a versenyző. Versenylapjukon a gyermekek - ifjak 10, felnőttek 6, öregek 5 népdalcímet jelöljenek.

3. A kiküldött kotta kötelező dal, amit könnyebb bírálás érdekében kérhet a zsűri a versenyzőtől.

4. A benevezett településről jelentkező énekesek közösen ülnek be a színpadra, onnan vezetőjük által meghatározott sorrendben állnak fel énekelni. Közös énekekkel színesebbé tehetik jelenlétüket. A vetélkedőnk címében is jelezzük, hogy katonadalok és huszárdalok gyűjtése az idei találkozó célja. Kérjük, a férfiénekesek repertoárjában szerepeljenek katonadalok is. Csoportcserék alatt meghívott huszáregyesületek fognak általuk összeállított katonadal-csokrokat énekelni.


5. A benevezési lapokat 2014. február 26-ig kérnénk visszaküldeni a következő címre:
Gábor Áron Műv. Ház - 535 800 - Szentegyháza, Köztársaság út 24
Kérjük megerősíteni a részvételi szándékot az alább feltüntetett telefonszámokon.

6. A települések népi zenekarokkal is jelentkezhetnek, műsoruk tartalmazhat táncrendeket, csokrokat. Szereplési idő legtöbb 10 perc.7. A vezetők hozzák magukkal a névsort, pecsétet. (kultúrház, iskola, egyesület, stb.)

 

 

Kérjük az irányítókat, lehetőségük szerint minden korosztályt képviseltessenek. Vetélkedőinken a települések énekesei CSALÁD-ként kell megjelenjenek!
A bíráló bizottság külön pontozza és díjazza a hiteles családi összképet (férfi, nő, gyermekek- minden korosztályból).


DÍJAZÁS:
- A bírálóbizottság korosztályonként állapítja meg a díjakat.
- Az elbírálásnál figyelembe vesszük az előadott népdalok eredetiségét, hiteles előadásmódját, a népviseletet, hajviseletet.
- A vetélkedőn elhangzott énekeket rögzítjük, a felvételekből a kiértékelés után minden csoportot részesítünk.
- A jelentkezők saját költségükön utaznak, a verseny után bőséges ebédet biztosítunk.
- Bővebb felvilágosításért érdeklődhetnek a:

Gyermekfilharmónia - Haáz Sándor - 0744 763 513

Gábor Áron Műv. Ház - 0266 246 393, György László - 0742 303 475


Vikár Béla gyűjtése: Szentegyházasfalvi népdal

"Fáj a szívem nem tagadom" - kattins és meghallgathatod!